Socialt ansvar

  • Virksomheder og ansatte

Virksomheden har altid fulgt det folkeorienterede koncept, beskyttet virksomhedernes medarbejderes rettigheder og interesser, leveret gratis indkvartering og nattergaler til produktionslinjemedarbejdere, oprettet en medarbejderforslagspostkasse, lyt til medarbejdernes stemme og stræbt efter at skabe en platform til fælles vækst af virksomheder og medarbejdere.

  • Virksomheder, leverandører og kunder

Med hensyn til leverandører og kunder er dets langsigtede venlige samarbejde med virksomheden opretholdt i rapporteringsperioden. I overensstemmelse med begrebet ærlighed og pålidelighed søger virksomheden udvikling hos leverandører og kunder, og samarbejdsformen er blevet yderligere styrket.

  • Erhverv og samfund

Som et unoteret offentligt selskab lægger virksomheden stor vægt på sit sociale ansvar som et unoteret offentligt selskab, mens det stræber efter økonomisk afkast til aktionærerne. For dybt at gennemføre den nationale strategi og ånd for udvikling af fattigdomsbekæmpelse har virksomheden gjort en aktiv indsats for at spille rollen som unoterede offentlige virksomheder i at betjene den nationale strategi for fattigdomsbekæmpelse. I rapporteringsperioden har virksomheden implementeret målrettet planlægning af fattigdomsbekæmpelse på forskellige måder, og i de senere år har den doneret titusinder af yuan til støtte for opførelsen af ​​fattige områder.